Telefon: +48 76 86 26 804
Adres: ul. Bydgoska 18 59-220 Legnica
Stałe urządzenia gaśnicze na FE-36

Urządzenie to posiada Certyfikat Zgodności Nr 1403/2003 wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Zostało ono zaprojektowane zgodnie z następującymi normami:
a) NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguiching Systems- 1996 Edition,
b) ISO 14520: 2000 Gaseous fire extinguiching systems- Physical properties and system desing, Arkusze od 14520-1 do 14520-15,
c) PN-93/M.-51250/01 Stałe urządzenie gaśnicze. Zasady projektowania i instalowania.

SUG na FE-36 przeznaczone jest do gaszenia pożarów grupy A,B i urządzeń pod napięciem do 1 kV.
Do gaszenia przez całkowite wypełnienie w:
– serwerowniach,
– centrach przetwarzania danych,
– urządzeniach telekomunikacyjnych,
– elektrowniach i elektrociepłowniach,
– zakładach energetycznych,
– urządzeniach produkcyjnych,
– laboratoriach,
– szpitalach,
– archiwach,
– skarbcach,
– muzeach i bibliotekach.

System nie wymaga projektowania dodatkowych pomieszczeń na butle z gazem. Nie ma potrzeby podnoszenia odporności ogniowej ścian, czy okien.

Parametry techniczne :
– czas opróżnienia zbiorników <10s
– czas utrzymania stężenia gaśniczego 10min
– stosowany środek gaśniczy FE-36
– napięcie zasilania z sieci 230/220 V , 50 Hz
– napięcie zasilania z akumulatorów w IGNIS 1520 21-28 V , 6,5Ah i 4Ah
– stopień ochrony obudów elektrycznych IP 30
– zakres temperatur pracy 0 ÷ 50 °C

Konfiguracja Stałego Urządzenia Gaśniczego
Konfiguracja Stałego Urządzenia Gaśniczego polega na takim doborze ilości butli w zespole gaszącym, aby ilość środka gaśniczego odpowiadała wielkości pomieszczenia. Niezależnie od ilości butli w danej konfiguracji jest jeden układ sterowania, który służy do monitorowania pomieszczenia i systemu przeciwpożarowego oraz sterowania procesem automatycznego gaszenia.

Środowiskowe warunki pracy
SUG na FE-36 stosuje się w pomieszczeniach zamkniętych w zakresie temperatur od 0°C do 50°C i wilgotności względnej nie przekraczającej 95% przy 40°C.
Układ sterowania Stałego Urządzenia Gaśniczego służy do monitorowania pomieszczenia i systemu przeciwpożarowego oraz sterowania procesem automatycznego gaszenia. Funkcje te realizowane są przy pomocy centrali automatycznego gaszenia IGNIS 1520 produkcji ZDU POLON-ALFA. Zestaw inicjuje proces gaszenia po wykryciu zagrożenia pożarowego i po jego odpowiedniej weryfikacji. Możliwe jest również ręczne uruchomienie procesu gaszenia i jego zatrzymanie. Powyższy układ monitoruje system zarówno podczas czuwania jak i gaszenia.

Dane dotyczące środka gaśniczego
– Nazwa: FE-36 Fire Extinguishing Agent
– Skład chemiczny: 1,1,1,3,3,3- hexafluoropropane – 100%
– Wzór chemiczny: stężenia gaśniczego CF3 – CH2 – CF3
– Oznakowanie: Nr CAS: 690-39-1, Nr EEC: 425-320-1
– Stosowanie: wg normy ISO 14520-11
– Minimalne stężenie gaśnicze: 5,3%

FE-36 jest nowym środkiem gaśniczym mającym zastąpić Halon 1211 w przenośnym sprzęcie gaśniczym oraz stałych urządzeniach gaśniczych. Wydostający się z gaśnicy gaz FE-36 penetruje obszar pożaru, który za pomocą mechanizmów fizycznych i chemicznych absorbuje ciepło z płomienia. FE-36 jest magazynowany w stalowych pojemnikach w postaci płynnej pod ciśnieniem 15 bar. Środek gaśniczy FE-36 posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny Nr PZH/HT-0671/2000. Według Opinii Biura Ochrony Ozonowej środek gaśniczy FE-36 nie należy do grupy substancji kontrolowanych Protokołem Montrealskim.

Zalety FE-36
– gaz o wysokiej efektywności,
– nie powoduje uszkodzeń sprzętu elektrycznego, elektronicznego i mechanicznego,
– nie przewodzi prądu,
– zamienia Halon 1211, jest o zerowej szkodliwości dla warstwy ozonowej,
– niska toksyczność,
– gaz bezbarwny i bezzapachowy,
– nie pozostawia zanieczyszczeń (brak osadów i zabrudzeń po użyciu w czasie gaszenia).

YOU ARE LOOKING FOR A COMPANY WHICH WILL DO FOR YOU PROFESSIONALLY WORK AND TAKE CARE OF THE NEW PROJECT?