Telefon: +48 76 86 26 804
Adres: ul. Bydgoska 18 59-220 Legnica
Instalacje tryskaczowe

Jakość – pewność – zaufanie

Firma GK Sprinkler Polska godna zaufania… Projektowanie oraz instalowanie stałych urządzeń gaśniczych, oparte jest na wieloletnim doświadczeniu kwalifikowanej kadry inżynierów firmy GK Sprinkler Polska, a stała współpraca z rzeczoznawcami VdS Polska, NFPA oraz FM Global, daje pewność właściwego i rzetelnego wykonania.


Stałe urządzenia gaśnicze montowane w nowopowstających obiektach

Planując budowę nowego magazynu, zakładu produkcyjnego, bądź innego obiektu wymagającego ochrony stałym urządzeniem gaśniczym, korzystne jest, już we wczesnej fazie projektowania obiektu opracowanie także ochrony p.poż. Firma GK Sprinkler Polska, wykorzystując swoje doświadczenie, oraz ściśle współpracując z biurami projektowymi, zaprojektuje oraz wykona w pełni funkcjonalną instalację przeciwpożarową, ograniczając w ten sposób koszty budowy instalacji do niezbędnego minimum. 

 

Stałe urządzenia gaśnicze montowane w istniejących obiektach.

Budowa stałych urządzeń gaśniczych w istniejących już zakładach, jest coraz częściej wymagana przez firmy ubezpieczeniowe i niejednokrotnie wiąże się to z wieloma problemami natury technicznej.Firma GK Sprinkler Polska od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu instalacji przeciwpożarowych w istniejących zakładach, a zdobyte doświadczenie pozwala na rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych problemów.

 

Instalacje tryskaczowe

Automatyczna instalacja tryskaczowa ma za zadanie wykrycie pożaru już w fazie jego powstawania i gaszenie lub utrzymanie pożaru pod kontrolą, do czasu jego ugaszenia za pomocą innych środków.

Instalacja tryskaczowa bazuje się na sieci rurociągów zamontowanych pod dachem, w której zamontowane są głowice tryskaczowe posiadające czujniki termiczne. W przypadku powstania pożaru, pod wpływem emisji ciepła, czujniki termiczne tryskaczy ulegają uszkodzeniu, uwalniając z instalacji czynnik gaśniczy bezpośrednio nad miejscem pożaru.

Instalacje tryskaczowe mogą być wykonywane w kilku wariantach, w zależności od panujących na terenie zakładu warunków. GK Sprinkler Polska, jako firma specjalizująca się w tego typu systemach gaśniczych, w porozumieniu w klientem, zaproponuje wybór właściwego systemu.

 

System mokry

Instalacje tryskaczowe mokre, najbardziej powszechne instalacje tryskaczowe, stosowane wewnątrz obiektów, gdzie temperatura otoczenia wynosi co najmniej +5°C i nie więcej jak +95°C.

System mokry należy do najprostszych systemów gaśniczych. Sieć rurociągów jest stale wypełniona środkiem gaśniczym. W przypadku powstania pożaru i otwarcia głowicy tryskaczowej, wypływ wody jest natychmiastowy. Zaletą tego systemu jest bezzwłoczne rozpoczęcie gaszenia.

 
Stacja kontrolno-alarmowa mokra

Stacja kontrolno-alarmowa mokra, składa się z zaworu kontrolno-alarmowego przypominającego budową zawór zwrotny oraz dodatkowego orurowania i armatury sygnalizacyjno-testowej.

Zadziałanie zaworu, tj. uniesienie klapy po uprzednim spadku ciśnienia wody ponad zaworem, powoduje przepływ wody przez aparaturę stacji, generując alarmowanie akustyczne i przesłanie meldunku alarmowego do miejsca nieprzerwanego nadzoru.

Typowym urządzeniem akustycznego alarmowania jest wodny dzwon alarmowy, napędzany przepływającą wodą przez napęd turbinowy.

 
System suchy

Instalacje tryskaczowe suche, powszechne instalacje tryskaczowe stosowane w miejscach, gdzie temperatura otoczenia spada poniżej +5°C lub przekracza +95°C.

System suchy, jest systemem, w którym sieć rurociągów jest stale wypełniona powietrzem lub gazem obojętnym (pod ściśle określonym ciśnieniem). W przypadku powstania pożaru i otwarcia głowicy tryskaczowej, w pierwszej kolejności z sieci rurociągów uwalniane jest powietrze a następnie środek gaśniczy. Gaszenie pożaru przy zastosowaniu tego systemu jest opóźnione, jednakże przekaz alarmu pożarowego bezzwłoczny.

Stacja kontrolno-alarmowa sucha

Stacja kontrolno-alarmowa sucha, składa się z zaworu kontrolno-alarmowego przypominającego budową zawór zwrotny oraz dodatkowego orurowania i armatury sygnalizacyjno-testowej.

Zadziałanie zaworu, tj. uniesienie klapy po uprzednim spadku ciśnienia powietrza w sieci rurociągów ponad zaworem, powoduje przepływ wody przez aparaturę stacji, generując alarmowanie akustyczne i przesłanie meldunku alarmowego do miejsca nieprzerwanego nadzoru. Uniesienie klapy powoduje wtłoczenie wody do sieci rurociągów, i w przypadku otwartej głowicy tryskaczowej wypływ wody.

Typowym urządzeniem akustycznego alarmowania jest wodny dzwon alarmowy, napędzany przepływającą wodą przez napęd turbinowy.

 

System zraszaczowy

Instalacje zraszaczowe, są to instalacje stosowane w miejscach, gdzie pożar może się szybko rozprzestrzenić (np. maszyny papiernicze) lub wymagane jest chłodzenie obiektów podczas pożaru (np. zbiorniki z cieczami palnymi, stacje transformatorowe).

Instalacja zraszaczowa jest systemem posiadającym dwie osobne sieci, gaśniczą i detekcyjną. Gaśnicza sieć rurociągów wyposażona jest w stale otwarte dysze, natomiast sieć detekcyjna może być wykonana w trzech wariantach: elektryczne wykrywanie pożaru, termiczne wykrywanie pożaru z wodną siecią rur, termiczne wykrywanie pożaru z powietrzną siecią rur.

W przypadku powstania pożaru i jego wykryciu przez linię detekcyjną, otwierany jest zawór kontrolno-alarmowy zraszaczowy i zalewany jest cały chroniony obszar. Gaszenie pożaru przy zastosowaniu tego systemu jest opóźnione, jednakże przekaz alarmu pożarowego bezzwłoczny.

 
Pianowe urządzenie gaśnicze GK

Do pianowych urządzeń gaśniczych zalicza się takie urządzenia gaśnicze, które oprócz wody wykorzystują również środek pieniący. Przede wszystkim znajdują zastosowanie i wskazane są w środowiskach, gdzie istnieje możliwość pożaru cieczy łatwopalnych. Rodzaj i ilość środka pieniącego zależy od chronionego materiału. Ogólnie można powiedzieć, że do wody dodaje się od 1 do 6 % koncentratu pieniącego.

Działanie gaszące roztworu pianowego zasadniczo składa się z trzech czynników:

1) piana jest lżejsza i rozkłada się równomiernie na powierzchni substancji łatwopalnej oddzielając w ten sposób dopływ tlenu.

2) gazy powstające w procesie spalania substancji łatwopalnej nie przedostają się poza powłokę piany i nie powodują zagrożenia wybuchem

3) woda zawarta w mieszaninie wychładza substancję łatwopalną.

W zależności od materiału chronionego zagrożonego pożarem i miejsca zastosowania urządzenia gaśniczego, dzieli się ja na trzy grupy:

1) Urządzenia ciężkie
– mieszanina wody i koncentratu pianowego jest ośmiokrotnie spieniana przez specjalne dysze
2) Urządzenia półciężkie
– spienianie mieszaniny powietrza i wody osiąga poziom od 20 do 200- krotności substancji wyjściowej. W tym celu stosuje się średnie dysze i rury.
3)Urządzenia lekkie
– w tym rodzaju urządzeń osiągana jest 1000-krotny efekt spienienia. W tak suchej pianie znajduje się w 1 m3 piany tylko 1 litr płynu (wody i koncentratu). W tym przypadku efekt chłodzenia odgrywa drugorzędną rolę.

Spienianie odbywa się z wykorzystaniem specjalnego mieszalnika, dysz, rur pianowych i generatorów.

Możliwości zastosowania urządzeń pianowych:

– hale produkcyjne i magazyny
– składy substancji łatwopalnych
– przemysł przetwórczy (materiały sztuczne)
– hangary lotnicze
– statki i budynki nadbrzeżne

W zależności od zamierzonego efektu należy wybrać odpowiednią opcję urządzenia gaśniczego.

Chętnie pomożemy Państwu w wyborze optymalnego rozwiązania.