Wykonujemy wymagane przepisami okresowe czynności serwisowe w zakresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, Europejskiej Normy PN-EN, VDS, FM oraz NFPA przeprowadzone są czynności okresowych przeglądów przez wyspecjalizowane ekipy.

GK Sprinkler Polska przeprowadza profesjonalne przeglądy okresowe, przeglądy techniczne, oraz legalizację gaśnic jak również kompleksową obsługę instalacji hydrantowych jak i tryskaczowych. Zakres działania firmy obejmuje całą Polskę.