Technika – pewność

zkapompowniajysk

Na firmie GK Sprinkler można polegać. Projektowanie i instalacja urządzeń tryskaczowych podlegają ciągłej, dokładnej kontroli ze strony technicznego oddziału związku ubezpieczycieli rzeczowych (związek zgłoszony) w Kolonii i odpowiednich organów za granicą. Tylko firmy, które potrafią wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami otrzymują pełne zezwolenie na planowanie i wykonywanie instalacji. Do takich właśnie firm należy firma GK Sprinkler. Od lat nasze instalacja sprawdzają się we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego.

Urządzenia tryskaczowe montowane w nowopowstających obiektach
Im wcześniej zaczniecie Państwo myśleć o projekcie i instalacji p. poż. w nowopowstającym obiekcie, tym korzystniej dla was. Na podstawie naszych intensywnych kontaktów i współpracy z architektami, inżynierami, mistrzami budów i urzędami można wyciągnąć wniosek, że koszty budowy instalacji tryskaczowej są znacznie mniejsze jeżeli odpowiednio wcześniej skontaktujecie się Państwo z odpowiednią firmą.
Instalacje tryskaczowe GK
W przypadku wybuchu pożaru instalacja tryskaczowa uruchamia się automatycznie, oraz alarmuje placówkę np. straż pożarną. Zasada działania: sieć tryskaczy zainstalowana pod stropem na przewodach rurowych jest pod stałym ciśnieniem wody. Podczas wybuchu pożaru pod wpływem ciepła pęka znajdująca się w tryskaczach ampułka, uwalniając wypływ wody przez otwartą dyszę bezpośrednio na miejsce powstania pożaru.
Instalacje tryskaczowe mokre stosowane są wewnątrz obiektów, gdzie temperatura powietrza jest powyżej zera.

Urządzenia tryskaczowe w istniejących obiektach

pompowniatzmoPod wpływem zastraszającego wzrostu szkód w ostatnich latach, coraz częściej montuje się instalacje tryskaczowe w już istniejących obiektach. Z oczywistych względów tego typu instalacje związane są z dużymi problemami technicznymi. Jednak ciągłe wyzwania stawiane przed naszymi specjalistami i różnorodność problemów jakie musieliśmy rozwiązać pozwoliły nam stworzyć własny know – how, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy.
Jeżeli chcecie Państwo chronić swój budynek, wystarczy, że się z nami skontaktujecie a my znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

sprinklerSystem mokry
System mokry w swej konstrukcji należy do najprostszych systemów. W momencie podłączenia sieci głowic tryskowych do źródła wody, woda zalewa całą sieć, w ten sposób w całym systemie znajduje się woda pod ciśnieniem. W przypadku, gdy w którejś z głowic tryskowych zawór bezpieczeństwa stopi się, złamie lub pęknie, natychmiast pojawia się woda. Taka budowa systemu nie powoduje nawet najmniejszego opóźnienia związanego z ewentualnym przepływem wody. Niniejszy system montowany może być w obiektach, w których temperatura nie spada poniżej poziomu zamarzania wody.

Urządzenia spryskowo – zalewowe
Urządzenie spryskowo-zalewowe składa się z sieci otwartych głowic tryskaczowych, połączonych jednostką sterująco-alarmową ze źródłem wody. W poszczególnych punkach lub wokół chronionego obiektu rozmieszczone są detektory. W momencie, gdy detektor wyczuje nadmiernie podwyższoną temperaturę otwarta zostaje przepustnica w jednostce sterującej, a woda zostaje dostarczona do wszystkich głowic jednocześnie. Urządzenie spryskowo-zalewowe nadaje się do obiektów, w których istnieje zagrożenie szybkiego rozprzestrzeniania się ognia.

System suchych tryskaczy

haashorazdovice

W tym systemie zamiast wody, w sieci łączącej głowice tryskaczowe znajduje się powietrze pod ciśnieniem, które równoważy ciśnienie wody wywierane na przepustnicę przez wodę. Ciśnienie powietrza w suchej części instalacji zapewnia odpowiedni kompresor. W przypadku, gdy jedna lub więcej głowic się otworzy spada ciśnienie powietrza i woda przepływa do wszystkich głowic tryskaczowych równocześnie. System ten szczególnie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach, w których temperatura spada poniżej poziomu zamarzania wody.

Schemat zaworów firmy GK Sprinkler

wasserani2Stacja kontrolno-alarmowa sucha
Budowa stacji kontrolno-alarmowej suchej jest bardzo zbliżona do budowy stacji kontrolno-alarmowej mokrej. Występują jedynie różnice w budowie sieci. W przypadku alarmu suchego w sieci nie ma wody, jest ona wpuszczana w momencie otwarcia przepustnicy. Na zawór składają się dwa elementy: talerzyk i zasówka. W momencie spadku ciśnienia w sieci zawór ulega otwarciu i woda dociera do wszystkich głowic tryskaczowych. Tak jak w przypadku stacja kontrolno-alarmowej mokrej uruchamiany jest alarm akustyczny

wasserani1Stacja kontrolno-alarmowa mokra
uruchamia dzwonek napędzany wodą i przełącznik ciśnieniowy. Prosty w budowie zawór tak długo podtrzymuje alarm akustyczny, jak długo przepływa przez niego woda. W każdym momencie można ręcznie wyłączyć w/ w dzwonek. Przeciek nawet tylko jednego zaworu tryskaczowego powoduje przebicie zaworu i uruchomienie alarmu. Stacje kontrolno-alarmowe mokre występują w trzech wielkościach: 4″, 6″ i 8″. W dużych i złożonych instalacjach rodzaj zaworu i związany z nim alarm pomagają w lokalizacji pożaru.

Pianowe urządzenie gaśnicze GK

pianowaharper

Do pianowych urządzeń gaśniczych zalicza się takie urządzenia gaśnicze, które oprócz wody wykorzystują również środek pieniący. Przede wszystkim znajdują zastosowanie i wskazane są w środowiskach, gdzie istnieje możliwość pożaru cieczy łatwopalnych. Rodzaj i ilość środka pieniącego zależy od chronionego materiału. Ogólnie można powiedzieć, że do wody dodaje się od 1 do 6 % koncentratu pieniącego.

 

schaumsprinklerDziałanie gaszące roztworu pianowego zasadniczo składa się z trzech czynników:

1) piana jest lżejsza i rozkłada się równomiernie na powierzchni substancji łatwopalnej oddzielając w ten sposób dopływ tlenu.

2) gazy powstające w procesie spalania substancji łatwopalnej nie przedostają się poza powłokę piany i nie powodują zagrożenia wybuchem

3) woda zawarta w mieszaninie wychładza substancję łatwopalną.

W zależności od materiału chronionego zagrożonego pożarem i miejsca zastosowania urządzenia gaśniczego, dzieli się ja na trzy grupy:

mittelschaumduese1) Urządzenia ciężkie
– mieszanina wody i koncentratu pianowego jest ośmiokrotnie spieniana przez specjalne dysze
2) Urządzenia półciężkie
– spienianie mieszaniny powietrza i wody osiąga poziom od 20 do 200- krotności substancji wyjściowej. W tym celu stosuje się średnie dysze i rury.
3)Urządzenia lekkie
– w tym rodzaju urządzeń osiągana jest 1000-krotny efekt spienienia. W tak suchej pianie znajduje się w 1 m3 piany tylko 1 litr płynu (wody i koncentratu). W tym przypadku efekt chłodzenia odgrywa drugorzędną rolę.

Spienianie odbywa się z wykorzystaniem specjalnego mieszalnika, dysz, rur pianowych i generatorów.

vzzumischerMożliwości zastosowania urządzeń pianowych:

– hale produkcyjne i magazyny
– składy substancji łatwopalnych
– przemysł przetwórczy (materiały sztuczne)
– hangary lotnicze
– statki i budynki nadbrzeżne

W zależności od zamierzonego efektu należy wybrać odpowiednią opcję urządzenia gaśniczego.

Chętnie pomożemy Państwu w wyborze optymalnego rozwiązania.

Artykuł dostępny również w innym języku: plpolski