stacja-zraszaczowaUrządzenie spryskowo-zalewowe składa się z sieci otwartych głowic tryskaczowych, połączonych jednostką sterująco-alarmową ze źródłem wody. W poszczególnych punkach lub wokół chronionego obiektu rozmieszczone są detektory.

W momencie, gdy detektor wyczuje nadmiernie podwyższoną temperaturę otwarta zostaje przepustnica w jednostce sterującej, a woda zostaje dostarczona do wszystkich głowic jednocześnie.

Urządzenie spryskowo-zalewowe nadaje się do obiektów, w których istnieje zagrożenie szybkiego rozprzestrzeniania się ognia.

Artykuł dostępny również w innym języku: plpolski