Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /sprinkler/wp-includes/post-template.php on line 293
Instalacja zalewowa - zraszaczowa - GK Sprinkler
stacja-zraszaczowaInstalacje zraszaczowe, są to instalacje stosowane w miejscach, gdzie pożar może się szybko rozprzestrzenić (np. maszyny papiernicze) lub wymagane jest chłodzenie obiektów podczas pożaru (np. zbiorniki z cieczami palnymi, stacje transformatorowe).

Instalacja zraszaczowa jest systemem posiadającym dwie osobne sieci, gaśniczą i detekcyjną. Gaśnicza sieć rurociągów wyposażona jest w stale otwarte dysze, natomiast sieć detekcyjna może być wykonana w trzech wariantach: elektryczne wykrywanie pożaru, termiczne wykrywanie pożaru z wodną siecią rur, termiczne wykrywanie pożaru z powietrzną siecią rur.

W przypadku powstania pożaru i jego wykryciu przez linię detekcyjną, otwierany jest zawór kontrolno-alarmowy zraszaczowy i zalewany jest cały chroniony obszar. Gaszenie pożaru przy zastosowaniu tego systemu jest opóźnione, jednakże przekaz alarmu pożarowego bezzwłoczny.