Firma GK Sprinkler Polska Sp. z o.o.  jest niezależną jednostką grupy Fire Protection Solutions – francuskiego koncernu VINCI. Polska spółka ma już za sobą wieloletni, bardzo owocny okres działalności na terenie całej Polski.

GK Sprinkler Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji oraz w montażu instalacji tryskaczowych, zraszaczowych i przeciwpożarowych, łącznie z serwisem w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych.

Firma GK Sprinkler zajmuje się doradztwem, projektowaniem, montażem oraz serwisem kompleksowych systemów gaśniczych w tym:

– Instalacje tryskaczowe mokre
– Instalacje tryskaczowe suche
– Instalacje tryskaczowe zalewowe z pneumatycznym lub elektronicznym systemem pobudzającym
– Instalacje aktywnych technik gaszenia gazami
– Instalacje iskrogaśnicze
– Systemy wykrywania i alarmowanie o pożarze
– Serwis wszystkich typów systemów gaśniczych
– Szkoleniami pracowników w zakresie przepisów ppoż.
– Szkoleniami pracowników w zakresie obsługi instalacji ppoż.
– Opracowywaniem instrukcji przeciwpożarowych
– Konsultacją i doradztwem w zakresie projektowania i realizacji instalacji ppoż.
– Wykonywaniem kompleksowych projektów w zakresie instalacji ppoż. budynków, obiektów przemysłowych i innych budowli

Działalność firmy ubezpieczona jest w wysokości 5.000.000,00 Euro

Firma specjalizuje się w projektowaniu oraz wykonawstwie instalacji tryskaczowych oraz zraszaczowych wszystkich rodzai, przeciwpożarowych systemach wykrywczo gaśniczych dużych obiektów przemysłowych, banków, central telefonicznych, pomieszczeń serwerowni, trafostacji, obiektów handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Z roku na rok umacniamy swoją pozycję na rynku polskim jako wykonawca instalacji tryskaczowych. Udoskonalane przez lata technologie montażu oraz stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników pozwalają na bezusterkowe odbiory, co daje naszym Klientom gwarancje zadowolenia i satysfakcję ze zrealizowanych projektów.

Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu współpracując ze wszystkimi zaangażowanymi w projekt stronami: inwestorami, projektantami, generalnymi wykonawcami, co daje w efekcie końcowym dobry bez usterkowy produkt finalny.

Jesteśmy przekonani, że oferta GK Sprinkler Polska pozwoli na rozwiązanie całości problemów, związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów.

Pozostajemy z nadzieją nawiązania owocnej współpracy. W przypadku pytań z przyjemnością udzielimy Państwu na nie wyczerpujących odpowiedzi.